1 mei 2021

Zorgen over uitvoering Wmo

KBO-Brabant wil dat minister VWS waar nodig ingrijpt

In een uitvoerige brief aan minister Hugo de Jonge van VWS heeft KBO-Brabant zorgen geuit over uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten. De Wmo is een mooie en noodzakelijke wet, waarop meer dan een miljoen Nederlanders zijn aangewezen, maar die wet wordt momenteel in de praktijk uitgekleed. KBO-Brabant verzoekt de minister in te grijpen daar waar gemeenten zich buiten de wettelijke kaders begeven.

Voor het volledige persbericht dat op 14 april uitging, klik hier
Voor de brief aan de minister van VWS d.d. 14 april, klik hier.