1 januari 2023

KBO Eindhoven belastingaangifte

Belastingaangifte over het jaar 2022
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren?

Evenals voorgaande jaren kunnen senioren in Eindhoven hun belastingaangifte over het jaar 2022 laten verzorgen door een belasting-invuller van de KBO. Deze service is bedoeld voor alle senioren in Eindhoven die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces, met een maximaal verzamelinkomen van € 31.998 zonder toeslagpartner en € 40.944 met toeslagpartner . Deze bedragen gelden voor nieuwe aanmeldingen.

Het gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte. Dat wil zeggen: u heeft AOW en eventueel een pensioen; u heeft geen inkomsten uit een onderneming of BV.

Kosten en aansprakelijkheid
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte inkomstenbelasting en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch KBO Kring Eindhoven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor deze service.

Uw bijdrage in de kosten voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte IB 2022 is:

Verzamelinkomen op kantoor aan huis/verzorgingstehuis
Tot € 25.000,- €  5,- €  10,-
Van € 25000- tot € 40.944- €  10,- €  12,-
> € 40.944- €  12,- €  15,-

De belastinginvuller kan vanaf maart2023 uw aangifte indienen, omdat de door de belastingdienst voor- ingevulde gegevens dan pas beschikbaar zijn. De belastinginvuller neemt zelf contact met u op voor het maken van een afspraak.

Graag de volgende stukken klaarleggen of meenemen!

 • Jaaropgaven van inkomen / pensioen 2022 of de decemberopgave van 2022 als u geen jaaropgave ontvangt
 • De beschikking Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2022 en (indien aanwezig) 2023
 • Uw jaaropgaven van de bank
 • Facturen van uitgaven in verband met ziekte (die buiten de ziektekostenverzekering vallen);
 • Een lijst van giften
 • Uw kopie belastingaangifte over het jaar 2021
 • Aangiftebrief 2022
 • Gegevens over eigen woning zoals WOZ waarde  en hypotheekgegevens
 • Brief met machtigingscode.  Het kan ook zijn dat de machtigingscode die u vorig jaar heeft gekregen voor 5 jaar geldig is,  dan ontvangt u geen nieuwe code.
 • Een machtigingscode kunt u aanvragen via tel. 088 1236555 .

 

Gebruik maken van deze service , lees dit dan aandachtig door
Wij vragen iedereen die  gebruik wil maken van deze service  zich aan te melden vóór 31 januari 2023. Dit kan door

  • Bijgaand  aanmeldformulier volledig in te vullen en op te sturen naar: KBO Kring Eindhoven, De Meerpaal, Schoenerstraat 10A , 5616 KE Eindhoven;
  • Het formulier in te vullen via de website van www.kbokringeindhoven.nl ,klik op de tab formulieren/aanmeldformulier.

Belangrijk: Wanneer u zich niet aanmeldt via het aanmeldformulier of via de website, dan kunnen wij u niet garanderen dat u (op tijd) geholpen wordt.

Als u op 1 april 2023 nog geen reactie van uw belasting-invuller hebt ontvangen , laat ons dat dan weten via telefoonnummer  06-47762389 (Joost Mueters)