24 april 2023

Goed Oud worden in Eindhoven

Vrijdag 12 mei gaan we graag uitvoerig en actief met u over het onderwerp “Wonen en Zorg” aan de slag. Brabant vergrijst in rap tempo: we worden ouder en er komen steeds meer 65-plussers bij. Senioren willen langer in eigen vertrouwde, veilige en sociaal aantrekkelijke omgeving blijven wonen, ook als men straks wellicht (meer) zorg nodig heeft.

Daar moeten we dan wel tijdig over na gaan denken, onze wensen en ideeën inbrengen en vooral initiatief gaan nemen. Verblijf in een verpleeghuis is alleen nog mogelijk in bijzondere omstandigheden, en alleen als er een zware zorgvraag is.

De roep om vernieuwing en om extra woningen is groot, maar er verandert nog te weinig en te traag. Praat mee over deze fase in je leven die gaat komen!

Aanvang 14.00 uur in “Seniorenpunt 55+ De Jaguar“ Jaguarstraat 2  in Eindhoven. Els van Daal van KBO-Brabant, zal deze bijeenkomst leiden. Zij heeft deze bijeenkomsten al eerder met veel succes voor andere afdelingen verzorgd.

Toegang is gratis, a.u.b. voor 8 mei aanmelden via onze website:

www.kbo-stratum.nl , ga vervolgens boven in de menubalk naar “dit doen we” en klik dan  “Goed-oud-worden-in-stratum en Eindhovenaan.