KBO ouderenondersteuning

Gratis advies en ondersteuning bij regelingen en voorzieningen

Bent u 50 jaar of ouder en heeft u behoefte aan een gesprek of administratieve ondersteuning? Of wilt u informatie en advies over diverse gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen en ondersteuning bij het aanvragen daarvan? Roep dan de hulp in van cliëntondersteuners/vrijwillige ouderenadviseurs/thuisadministateurs van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).

De hulp van de cliëntondersteuners/ouderenadviseurs/thuisadministrateurs is gratis en is bedoeld voor alle ouderen woonachtig in de gemeente Eindhoven

De cliëntondersteuner van de KBO helpt u met een aanvraag in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

*Iedereen die ouder wordt krijgt op enig moment te maken met veranderingen op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hierdoor kan het op een gegeven moment moeilijker worden zelfstandig te blijven functioneren. Toch willen (en moeten) senioren zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven blijven voeren.
* De WMO voorziet in het langer zelfstandig wonen en functioneren in de eigen leefomgeving. Schoon, leefbaar en veilig wonen, mobiliteit in en om het huis en (blijven) meedoen in de samenleving zijn uitgangspunten van de WMO. Wanneer een of meerdere van deze zaken moeilijker wordt kan de WMO hierbij wellicht passende ondersteuning bieden. Zo biedt de WMO voorzieningen in de vorm van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen (bijv. traplift), vervoersvoorzieningen (Taxbus en Valys), individuele begeleiding en dagopvang.

Cliëntondersteuners KBO in Eindhoven:      

Mevr. Marianne Bevers 040-2523723
Mevr. Trudy van Helmond 06-28675730
Dhr. Jan de Jager 06-37356495
Dhr. Ton Smeets  040-2526789 

             
De ouderenadviseur  van de KBO helpt u met vragen over WMO, Zvw en Wlz.

Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Hierbij kunnen we te maken hebben/krijgen met o.a.: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz).
De taak van de ouderenadviseur ligt met nadruk op probleemverheldering, het meedenken, het informeren en het verwijzen. Daartoe heeft hij/zij kennis van sociale regelgeving en lokale (zorg)voorzieningen en diensten. 

Vrijwillige Ouderenadviseurs in Eindhoven

Dhr. Jan de Jager  06-37356495
Dhr. Ton Smeets   040-2526789

 

De thuisadministrateur van de KBO helpt als vrijwilliger senioren bij hun administratie.

De thuisadministrateur wordt opgeleid door KBO Brabant en werkt onder verantwoordelijkheid van de Kring Eindhoven.

Vrijwillige Thuisadministrateurs in Eindhoven

Dhr. Jan de Jager 06-37356495
Dhr. Ton Smeets       040-2526789