Belastingaangifte over het jaar 2021

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren?

Evenals voorgaande jaren kunnen senioren in Eindhoven hun belastingaangifte over het jaar 2021 laten verzorgen door een belasting-invuller van de KBO. Deze service is bedoeld voor alle senioren in Eindhoven die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces, met een maximaal verzamelinkomen van € 25.000,- voor alleenstaanden en van € 50.000,- voor gehuwden of samenwonenden. Het gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte. Dat wil zeggen: u heeft AOW en eventueel een pensioen; u heeft geen inkomsten uit een onderneming of BV.

 

Kosten en aansprakelijkheid

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte inkomstenbelasting en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch KBO Kring Eindhoven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor deze service.

 

Uw bijdrage in de kosten voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte IB 2021 is:

Verzamelinkomen                    op kantoor       aan huis/verzorgingstehuis

Tot € 25.000,-                           € 5,-                 € 10,-

Van € 25.000,- tot € 50.000,-     € 10,-               €  12,-

 

De belastinginvuller kan vanaf maart 2022 uw aangifte indienen, omdat de door de belastingdienst voor- ingevulde gegevens dan pas beschikbaar zijn. De belastinginvuller neemt zelf contact met u op voor het maken van een afspraak.

Graag de volgende stukken klaarleggen of meenemen!

  • Jaaropgaven van inkomen / pensioen 2021 of de decemberopgave van 2021 als u geen jaaropgave ontvangt
  • De beschikking Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2021 en (indien aanwezig) 2022
  • Uw jaaropgaven van de bank
  • Facturen van uitgaven in verband met ziekte (die buiten de ziektekostenverzekering vallen);
  • Een lijst van giften
  • Uw kopie belastingaangifte over het jaar 2020
  • Aangiftebrief 2021
  • Gegevens over eigen woning zoals WOZ waarde en hypotheekgegevens
  • Brief met machtigingscode. Als u op 15 februari 2022 geen machtigingscode hebt ontvangen, dan kunt u die aanvragen via tel. 088 1236555 . U ontvangt dan de machtiging binnen 5 dagen.

 

Gebruik maken van deze service , lees dit dan aandachtig door

Wij vragen iedereen die  gebruik wil maken van deze service  zich aan te melden vóór 31 januari 2022.   

  • klik op de tab formulieren/aanmeldformulier om de aanvraag in te vullen

 

Als u op 1 april 2022 nog geen reactie van uw belasting-invuller hebt ontvangen , laat ons dat dan weten via telefoonnummer040-2511788 (coördinator belastinginvullers)