Taken Kring

 

  • Zorg dragen voor de behartiging van belangen die de Afdelingen overstijgen op gemeentelijk niveau; Cliëntondersteuners en VOA’s.
  • Afdelingen te ondersteunen bij de uit te voeren activiteiten en nieuwe initiatieven te bevorderen;
  • Desgevraagd geschillen tussen en binnen Afdelingen op te lossen.
  • Contacten te onderhouden met instellingen en organisaties, wier werkgebied ligt binnen het werkgebied van de Kring en daarvoor vertegenwoordigers aan te wijzen; contacten met de Gemeente.
  • Informatie-uitwisseling over de activiteiten van de Afdelingen te bevorderen, ter stimulering van het werk in de Afdelingen;
  • Aan Regionaal Beraad deel te nemen.