Taken Kring

 

  • Ondersteuning; zorg dragen voor de behartiging van belangen die de Afdelingen overstijgen op gemeentelijk niveau
  • Afdelingen ondersteunen bij de uit te voeren activiteiten en nieuwe initiatieven bevorderen.
  • Desgevraagd geschillen tussen en binnen Afdelingen op lossen.
  • Contacten onderhouden met de gemeente Eindhoven, instellingen en organisaties, wier werkgebied de senioren betreffen.
  • Informatie-uitwisseling over de activiteiten van de Afdelingen bevorderen, ter stimulering van het werk in de Afdelingen.
  • Aan Regionaal Beraad en Algemene Ledenvergadering KBO deelnemen.