10 augustus 2021

Bijeenkomst over Voltooid Leven

Het klinkt zo mooi: mijn leven is voltooid, mijn kinderen zijn volwassen en goed terecht gekomen, ik heb gedaan wat ik wilde, ik kijk terug op een welbesteed leven, het is goed geweest zo. Maar in plaats van de term voltooid leven worden ook andere begrippen gebruikt zoals klaar met het leven, levensmoeheid en lijden aan het leven. Woorden die een verlangen naar het einde uitdrukken vanuit een minder positieve lading. Hoe groot is deze groep eigenlijk bij wie deze vragen spelen en wat weten we over hun achtergrond?

Nederland kent al euthanasiewetgeving die zich richt op mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet heeft voorgesteld om naast deze wet te komen met nieuwe wetgeving die tegemoet komt aan de wens van gezonde ouderen met een weloverwogen, actuele doodswens en behoefte aan actieve levensbeëindiging. Het wetsvoorstel is inmiddels door D66 ingediend en zal tijdens de lopende kabinetsformatie een belangrijke rol spelen.

De Artsenfederatie KNMG is bepaald niet gelukkig met dit wetsontwerp en pleit ervoor om de problematiek van ervaren zinloosheid onder senioren met andere middelen te lijf te gaan, kijkend naar wat deze senioren echt nodig hebben. De Artsenfederatie wil daarover heel graag met senioren zélf in gesprek en heeft KBO-Brabant gevraagd weer samen dialoogbijeenkomsten te organiseren zoals destijds bij het Draaiboek code zwart.

Omdat ook wij dit van groot belang vinden bij zulke belangrijke onderwerpen, hebben wij onze medewerking toegezegd. Op 30 augustus (Wijnu Veghel, 14.00 – 17.00 uur), 3 september (De Meerpaal Eindhoven, 14.00 – 17.00 uur), 7 september (De Schakel Gilze, 14.00 – 17.00 uur) en 9 september (Wijkcentrum ’t Fort Bergen op Zoom, 14.00 – 17.00 uur) kunt u met elkaar en met vertegenwoordigers van de KNMG in dialoog gaan. Aanmelden kan via info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘voltooid leven’. Bellen kan ook naar (073) 644 40 66.

Gebruik die kans, het gaat immers over ons!