23 augustus 2023

Penningmeester gezocht

WORD JIJ ONZE NIEUWE PENNINGMEESTER?

Weet je

  • dat er 1 januari 2022 ruim 5600 vijfenzestig plussers in Stratum wonen. Je zou qua aantal kunnen zeggen: “Dat is een dorp op zich!”
  • dat dat bijna 17 % van alle Stratummers is en dat percentage in 2040 bijna verdubbeld zal zijn!
  • dat de druk op het gebied van ontmoeting, welzijn, zorg , wonen, mobiliteit,  inkomen en zelfredzaamheid voor veel senioren groot is en alleen maar toeneemt; soms urgent is.

Daarom is onze belangenorganisatie “Seniorenvereniging Eindhoven KBO Afdeling Stratum!” belangrijk. Wij staan voor en werken aan omzien naar elkaar, zelfredzaamheid en saamredzaamheid in Stratum.  Onze vereniging heeft 215 leden. Dat is mooi maar dat zouden er veel meer mogen zijn.

Vanwege het overlijden van ons zeer gewaardeerde penningmeester is ons bestuur op zoek  naar een nieuwe PENNINGMEESTER.

Als  penningmeester ben je verantwoordelijk voor de boekhouding en de jaarstukken. De boekhouding is digitaal ingericht. Dit doe je in samenwerking en samenspraak met de drie andere bestuursleden. De inzet van onze kwaliteiten,  de organisatie, de communicatie en planning stemmen we met elkaar af en leggen we gezamenlijk vast.

Het tijdsbeslag bestaat uit het deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering. Met voor- en nawerk vraagt dat zo’n drie uren per maand. Verder vraagt de administratie en de overige taken ongeveer twee uren per week.

Wil jij meehelpen bij de ontmoeting en belangenvertegenwoordiging van onze senioren in Stratum of wil je eerst meer weten over deze vrijwilligersfunctie?

Neem dan contact op met

Thijs Stroeks, voorzitter 06-12988328 en/of

Jo Steijlen-Ceelen; wnd. penningmeester  040-2119096